Ipadprosjektet

Bakgrunn og mål

Vi ønsker å prøve ut ipad som læringsverktøy sammen med en gruppe elever i tilrettelagt opplæring. Elevene er på ulikt nivå, har ulike behov og til dels store kommunikasjonsvansker. Vi vil prøve ut ipad som verktøy ifht kommunikasjon og vi vil prøve ut ulike apper i undervisninga for å se om dette kan øke læringsutbyttet og gjøre kommunikasjonen lettere for denne elevgruppen.

Målsettingar (pedagogiske mål)
-Styrke elevenes evne til å kommunisere
-Styrke læringsutbyttet innenfor lesing, bokstavtrening og regning
-Kunne planlegge aktiviteter

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Kurs for lærarar og miljøarbeidarar 16.06.2014 22.08.2014
Opplæring for elevar 25.08.2014 03.10.2014
Vidaregaånde opplæring for lærarar og miljøarbeidarar 10.11.2014 19.12.2014
Erfaringsutveksling med andre skular med liknande prosjekt 10.11.2014 10.11.2014
Vidaregåande kurs for lærarar og miljøarbeidarar 02.02.2015 06.02.2015
Erfaringsutveksling med andre skular med l 16.03.2015 16.03.2015
Evaluering av aktivitetar første skuleår og planlegging for komande skuleår 01.06.2015 12.06.2015