KVV – Læringsbasert speling

KVV – Læringsbasert speling

Me ser korleis VR og dataspel kan vere pedagogisk verktøy som gir unike og særeigne kvalitetar for å skape læring og forståing.

Kvinnherad vidaregåande skule

Digital samhandling i leiargruppa

Digital samhandling i leiargruppa

Gode digitale verktøy er avgjerande, både for å få til effektive møter og for å få til ei god utnytting av arbeidstida til den enkelte leiar. Distribuert leiing, kommunikasjon, samarbeide og samhandling, internt og eksternt, er viktige målområde for skulen.

digital samhandling, leiargruppa, one note, surface pro 4

Kvinnherad vidaregåande skule

Betre læring med iPad!

Betre læring med iPad!

Utprøving av iPad på ulike studieretningar innan vidaregåande opplæring

Kvinnherad vidaregåande skule

iPad kvardagsliv

iPad kvardagsliv

Læringsprosjekt i tilpassa opplæring/ spesialundervisning ved KVV.

Kvinnherad vidaregåande skule

KVV – IKT-prosjekt Munnleg vurdering og Vurdering i munnleg

KVV – IKT-prosjekt Munnleg vurdering og Vurdering i munnleg

Intensjonen med prosjektet er å bruke språklab, opptak- / lydfil-funksjonane i It\'s learning og det nettbaserte programmet ScreencastOmatic for å nå pedagogiske mål.

it's learning, munnleg, screencastomatic, språklab, vurdering

Kvinnherad vidaregåande skule