Søkeresultat

Læringsbasert speling

Det er kompetansemåla som skal styre læringa, ikkje læreboka. Mange ulike kjelder er relevante for å nå måla. Med nye…

Publisert 4. april, 2019 | Ymse | Skrevet av: jarlehaktorson