Tips til applikasjonar som kan nyttast innafor spesialpedagogikk. Bare IOS: AppStore.

Forrige torsdag og fredag var vi på samlinga “dei gode døma” i Hordaland fylke. Her vart det presentert mange gode idear og meiningar om bruk av IKT i opplæring. Vi fekk og høve til å presentere eit lite innblikk i vårt arbeid.

Det vart etterlyst ei liste over aktuelle Appar til bruk i kvardagslivsgrupper, og vi har derfor starta på ei liste. Har du gode idear til andre aplikasjonar som kan anbefalast kan du gjerne legge dei til i kommentarfeltet, så skal vi etterkvart ta dei med i lista.

Statped (og vi) understreker at det ikkje er slik at diagnose eller andre kategoriseringar av elevar er til særleg hjelp når ein skal velge rett app til ein gitt elev. Vår erfaring er at to spørsmål er avgjerande:

1. Kva funksjonsnivå har eleven på det aktuelle området?

2. Kva ønskjer me at eleven skal utvikle?

Lista du finn her inneheld app’ar vi har vurdert og/ eller brukt og som vi meiner kan vere nyttige i arbeidet med funksjonshemma elevar i den vidaregåande skulen. Etterkvart vil du finne omtale av mange av desse app’ane i bloggen vår. Vi vil og linke til andre skular sine bloggar når vi finn omtalar av aktuelle  app’ar.

Dersom du opnar denne sida på iPaden din, så vert du leda rett til AppStore når du trykker på dei ulike app linkane.

Me tenker at lista vil bli oppdatert regelmessig, så kikk gjerne innom:-)

Språk:

IntoWords

images3

Omtale og bruk (Blogg): IntoWords

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/intowords/id577014361?l=nb&mt=8

Skoleskrift

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/skoleskrift/id501307368?l=nb&mt=8

Skriv og lær HD

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/skriv-og-l-r-hd/id650542138?l=nb&mt=8

images-32

Spesielle ord

Omtale og bruk (Blogg): Spesielle Ord

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/spesielle-ord/id451723454?l=nb&mt=8

Se bokstavlyden

Omtale og bruk (Blogg): Se bokstavlyden

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/se-bokstavlyden/id542364004?l=nb&mt=8

LES2HD

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/les-2-hd-norge/id687299422?l=nb&

mt=8

Ordlek XL

Omtale og bruk (Blogg): Ordlek XL

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/ordlek-xl-r-stave-over-150/id493868383?l=nb&mt=8

Ballonger

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/smarte-ballonger-l-re-a-skrive/id728336280?l=nb&mt=8

SirkusSalaby Gyldendal

imageAppStore: https://itunes.apple.com/no/app/sirkus-salaby/id478281872?l=nb&mt=8

Angelinas Verden

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/angelinas-verden-ipad/id574770445?l=nb&mt=8

Bitsboard

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/bitsboard-r-engelsk-spansk/id516842210?l=nb&mt=8

Lytte

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/lytte/id580451255?l=nb&mt=8

Matematikk:

Math Drills Lite:

Omtale og bruk (Blogg): Math Drills Lite

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/math-drills-lite/id302881372?l=nb&mt=8

Dragon Box:

Omtale og bruk (Blogg): Dragon Box

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/dragonbox-algebra-5+/id522069155?l=nb&mt=8

Lær Klokken:

images-38

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/l-r-klokken-norsk/id504525158?l=nb&mt=8

King of Maths:

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/king-of-math/id473904402?l=nb&mt=8

Quick Maths:

Omtale og bruk (Blogg): Quick Math

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/quick-math-arithmetic-times/id537802071?l=nb&mt=8

Kommunikasjon/ Digital dagbok:

Moment Diary.

Omtale og bruk (Blogg): Moment Diaryimage

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/moment-diary-en-dagbok-for/id352263913?l=nb&mt=8

 

Lage bøker:

Book Creator Free

Omtale og bruk (Blogg): Book Creator

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/book-creator-free/id661166101?l=nb&mt=8

Story Buddy

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/storybuddy-2-lite/id508974698?l=nb&mt=8

Spesielle Historier

AppStore: https://itunes.apple.com/no/app/spesielle-historier/id478550473?l=nb&mt=8

Publisert 4. april, 2014 av Jannice