Røynsler ved utlån av iPad’er til lærarane

Vi har plassert iPad’er i eit ladeskap på kontoret til IKT-konsulenten. Her vert dei oppdatert, lada og vedlikehaldt. Den enkelte lærar kan bestille eit bestemt antal iPad’er for ein og ein dag. Bestillinga vert gjort på nettet i «Rom og ressurs». Læraren hentar iPad’er og skal levere dei tilbake etter bruk. Det største problemet med denne ordninga er at vi må purre på læraren for å få dei til å levere iPad’er tilbake.

Det er ikkje mange lærarar som har nytta seg av tilbodet, sjølv om tilbodet er godt kjent.

Publisert 11. juni, 2015 av brylie

Legg att eit svar