iPad og vurdering i norsk

iPad og vurdering i norsk

Norsklærarane ved skolen ønsker å kunne nyttiggjere seg dei moglegheitene som ligg i bruk av iPad i skolearbeidet, ikkje minst knytt til vurdering. På den måten vil det bidra til ei styrking av vurderingsarbeidet, samtidig som det bidrar til auka kompetanse innan IKT.

Langhaugen videregående skole