Bruk av iPad i kroppsøving

Bruk av iPad i kroppsøving

Bedre formativ vurdering i faget og økt gjennomføringsgrad.

Laksevåg videregående skole