Digitalt bevisste elever

Bakgrunn og mål

Bakgrunn

Med den digitale utviklingen de siste årene har kravene til å orientere seg og finne korrekt informasjon økt, likedan krav til bevissthet om hva man selv publiserer på nettet. Systematisk opplæring av elevene innen kildebruk, kildekritikk og nettvett gir kunnskap som elevene vil ha nytte av både i sin skolegang og seinere. Lærerne kan også være usikre på deler av disse emnene, og i en travel skolehverdag kan dette lett bli utelatt.

 

For å få et grunnlag som lærerne i de ulike klasser kan arbeide videre med, ønsker skolen i dette prosjektet å lage korte filmsnutter med påfølgende oppgaver. Prosjektet vil bare vare et halvt år, da skolens/personalets fremtid er usikker mht til neste skoleår (sammenslåing Lønborg – Åsane vgs). Arbeidet som blir lagt ned i vår kan lærerne ta med seg til andre skoler, eller prosjektet kan fornyes og videreutvikles. Filmsnuttene vil bli laget i Camtasia.

Mål

Bevisst bruk av digitale ressurser

  1. Kildebruk: Elevene blir bevisst hvordan man skal bruke kilder, og hvordan det skal refereres til dem
  2. Kildekritikk: Elevene blir bevisst hvordan de skal sjekke om kilder er troverdige
  3. Nettvett: Elevene blir bevisste på hvordan de skal oppføre seg på nettet mht opphavsrett, publisering og videreformidling av informasjon

Spredning:

Vi har laget tre videosnutter med tilhørende oppgaver (flervalgsoppgaver i itslearning). Oppgavene, med lenke til videosnuttene, er lagt inn i HFK-Skulebibliotek. Dette faget skal alle skolebibliotekarer/bibliotekansvarlige på skolene ha tilgang til, og de kan evt videreformidle dette på skolene.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Opplæring/innføring i Camtasia 01.01.2016 01.03.2016
Lage opplæringsvideoer med oppgaver 01.03.2016 01.05.2016
Undervisningsopplegg i klasser 01.05.2016 01.06.2016
Kjøpe PC eller Mac med Camtasia til bruk for elever 01.04.2016 01.05.2016
Evaluering av prosjektet 01.06.2016 01.07.2016