«Skaparrom»

«Skaparrom»

«Skaparrom» er Sykehusskolen ved Nordahl Grieg vgs si satsing på skaping og koding for å fornye faga i dei nye skulelokala ved det nye Barne- og Ungdomssjukehuset ved Haukeland Sjukehus i Bergen, som opnar seinhausten 2016.

3d, digital sløyd, edb, koding, makerspace, musikk, praktiske- og estetiske fag, programmering, skaping

Nordahl Grieg Videregående skole

Bygging av insektsfeller ved hjelp av 3 D printer

Bygging av insektsfeller ved hjelp av 3 D printer

Bygging av feller for fangst av insekter, Tverrfaglig aktivitet mellom biologi og TOF

Nordahl Grieg Videregående skole

Digital fototeknikk blomster

Digital fototeknikk blomster

Prosjekt som skal omfatte tverrfaglige aktiviteter mellom MK og biologi med hovedfokus på bruk av digitale kamerateknikker

Nordahl Grieg Videregående skole

International Student Leaders for the Future

International Student Leaders for the Future

\"I WANT THEM TO WANT TO CHANGE THE WORLD\" Utvikling av morgendagens ledere.

Nordahl Grieg Videregående skole

Tegnspråkpilot

Tegnspråkpilot

Tiltak for å styrke teiknspråk i grunnopplæringa – Pilotprosjekt. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å vurdere virkemidler som kan bidra til å fremme tilbudet innen tegnspråk i grunnopplæringen (grunn- og videregående skole). Ett av tiltakene i oppdragsbrevet var «Konkretisering og gjennomføring av pilotprosjekter for tegnspråk.» I samarbeid med Statped har Utdanningsdirektoratet laget overordnet rammeplan for pilotprosjektene til KD, med detaljert planarbeid for pilotprosjektene. I arbeidet med prosjektet har Statped samarbeidet med Norges Døveforbund, Språkrådet, og 4 pilotskoler. Nordahl Grieg vgs er pilotskole på videregående skolenivå. Prosjektperiode 1.1.14-1.6.15.

delingskultur, inkludering, tegnspråk

Nordahl Grieg Videregående skole

Forskerfrø

Forskerfrø

Barn for ei bærekraftig utvikling

aktiv, barn, bærekraft, engasjert, framtid for alle, nysgjerrighet, teori i praksis

Nordahl Grieg Videregående skole

Ferdighetsbeskrivelser i vurdering

Ferdighetsbeskrivelser i vurdering

Utvikle og bruke ferdighetsbeskrivelser for konkrete vurderinger med fremovermelding.

underveisvurdering, vurdering for læring

Nordahl Grieg Videregående skole

En bærekraftig skolehverdag

En bærekraftig skolehverdag

EN BÆREKRAFTIG SKOLEHVERDAG er arbeidstittelen. Denne tittelen er felles for prosjektgruppen. Ulike delprosjekter er knyttet til prosjektet.

Nordahl Grieg Videregående skole

Visaualsisering av praktiske situasjoner

Visaualsisering av praktiske situasjoner

Å lage til undervisningsaktivteter som viser sammenheng mellom praktisk og modelerte situasjoner.

simulering, tverrfaglighet i realfag

Nordahl Grieg Videregående skole

iPad for økt læring og mestring

iPad for økt læring og mestring

iPad som verktøy i tilrettelagt undervisning, og som hjelpemiddel i hverdagen for den enkelte elev.

Nordahl Grieg Videregående skole

Bruk av IPAD i Kunst og håndverk

Bruk av IPAD i Kunst og håndverk

Elevene har et selvvalgt sløydprosjekt under oppholdet ved PBU - post 3. Materialene på sløyden er i hovedsak kapp og rester som blir gjenbrukt. Underveis tar de bilder med IPAD og til slutt lager de en IMovie der de muntlig og/eller skriftlig beskriver prosessen fra begynnelse til slutt.

arbeid på tvers av fag, bruk av ikt i alle fag.

Nordahl Grieg Videregående skole

Funksjonell bruk av iPad i undervisningen

Funksjonell bruk av iPad i undervisningen

SBL og barneklinikken jobber med funksjonell bruk av iPad i undervisningen. Vi vil tilrettelegge iPad på best mulig måte slik at den blir et funksjonelt hjelpemiddel i undervisningen med elevene. Ved å videreutvikle bruken av iPad vil vi følge den teknologiske utviklingen, effektivisere undervisningstiden, øke elevenes valgmuligheter i forhold til læringsstrategier, begrense de økonomiske utgiftene ved å utforske/videreutvikle allerede tilgjengelige IKT -læremidler og gi oss muligheter for rask tilpasning av undervisningen. Opprette samarbeid med andre sykehusskoler og deres erfaringer/bruk av iPad vil også være interessant å tilegne seg.

apper, differensiering, ipad, læringsstrategier, puffin, sykehusskolen, tilpasning, variasjon

Nordahl Grieg Videregående skole

NGV i kjempeform

NGV i kjempeform er et tverrfaglig og utenomfaglig prosjekt som tar sikte på helsefremmende arbeid knyttet til trening og kosthold i samarbeid med nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Nordahl Grieg Videregående skole

En bærekraftig by? Et verdig liv?

En bærekraftig by? Et verdig liv?

Elevene skal forske på konsekvensene av at Nygårdsparken ble stengt.

bærekraft, hvordan behandler vi de svakeste?, kvalitative metoder, sosialt avvik, sosiologi

Nordahl Grieg Videregående skole

Tegnspråkvideo

Tegnspråkvideo

Hørselshemmede ansatte og elever samarbeider om et prosjekt. Vi lager et eventyr om den digitale skole.

Nordahl Grieg Videregående skole

spilleaktivitet

spilleaktivitet

Vi lager spilleaktiviteter både for norsk tegnspråk og fremmedspråk tegnspråk.

Nordahl Grieg Videregående skole

Digitale læringsvideoer som ny muntlig aktivitet

Digitale læringsvideoer som ny muntlig aktivitet

Vi ønsker å se på hva vi kan få ut av at elevene selv lager læringsvideoer, enten med PC eller iPad. Med riktig organisering og strukturering kan dette bli en form for muntlig aktivitet som vil kunne styrke matematikkinnlæringen til elevene fordi elevens matematikkspråklige ferdigheter blir styrket

ipad, læringsvideo, matematikk, muntlig, screencastomatic, showme

Nordahl Grieg Videregående skole

«Blomstenes Vandring» – animasjon på iPad i estetiske fag

«Blomstenes Vandring» – animasjon på iPad i estetiske fag

Bruk av iPad til å produsere animasjonsfilm med tilhørende lydspor og musikk i estetiske fag for å dokumentere læringsarbeid.

animasjon, film, garageband, imovie, ipad, istop motion, komposisjon, mac, musikk, sykehusskolen, video

Nordahl Grieg Videregående skole

Ipad i fremmedspråk

Vi ønsker økt språklæring, med fokus på større skriftlig og muntlig produksjon, samt utvidelse av ordforrådet.Vi ønsker også å prøve ut nye måter å vurdere elevtekster på.

apps, fransk, fremmedspråk, ipad, spansk, tegnspråk, tysk, vurdering

Nordahl Grieg Videregående skole

Bærekraftig folkehelse i et bærekraftig helsevesen

Bærekraftig folkehelse i et bærekraftig helsevesen

Implementere utdanning for bærekraftig utvikling i utdanningen gjennom konkretisering av læreplanmål i en bærekraftig retning.

bærekraft, folkehelse, læreplanmål

Nordahl Grieg Videregående skole

Diabetes i et bærekraftig perspektiv

Diabetes i et bærekraftig perspektiv

Diabetes regnes som en epidemisk sykdom i verden pga økende antall tilfeller og helse messige komplikasjoner.

konsekvenser av diabetes, kosthold og næringsstoffer, medisin og kjemi, statistikk

Nordahl Grieg Videregående skole

Bærekraftig skolehverdag

EN BÆREKRAFTIG SKOLEHVERDAG er arbeidstittelen. Felles for prosjektgruppen. Ulike delprosjekter er knyttet til prosjektet. Eksempelvis prosjektet bærekraftig vurdering.

bærekraftig vurdering. utvikling av digitale vurderinger i samfunnsfag. fagene rettslære 1, entreprenørskap- og bedriftsutvikling og markedsføring og ledelse 1

Nordahl Grieg Videregående skole

Friluftsliv og naturopplevelser

Friluftsliv og naturopplevelser

Ved Klokkarlia har vi valgt å fokusere på «Friluftsliv og naturopplevelser» fordi dette er et tema som kan oppleves nært og konkret for vår elevgruppe. Vi vil ha korte teoriøkter med spesielt fokus på den praktiske gjennomføringen. Nærområdene vil derfor være viktig for prosjektet.

gode naturopplevelser.

Nordahl Grieg Videregående skole

Vurdering med iAnnotate

Hvordan oppnå både vurdering for læring og effektiv utnyttelse av norsklærerens arbeidstid. Utprøving av vurderingsverktøyet iAnnotate på iPad.

ipad, vurdering

Nordahl Grieg Videregående skole

Videoressurser i historie- og norskfaget

Videoressurser i historie- og norskfaget

Historiefaget har dårlig tid. Stoffet som skal gjennomgås er enormt. Etter å ha undervist i historie noen år, har prosjektleder opplevd at elever får store kunnskapshull hvis de bare er borte en enkel økt. Undervisningsvideoer skal bidra til å løse noen av disse utfordringene.

historie, norsk

Nordahl Grieg Videregående skole

Birøkt i Videregående Skole

Birøkt i Videregående Skole

Benytte honningbier i undervisning på videregående skole

honning bier bærekraft mat forskning biologi modellering

Nordahl Grieg Videregående skole