Visaualsisering av praktiske situasjoner

Bakgrunn og mål

I læreplanen for fysikk 1 og 2 skal eleven studere ulike situasjoner både praktisk og ved hjelp av simulering.

 

Å drive med undersøkende årsak sammenheng i praktiske forsøk kan være både tidkrevende og misvisende pga. feilkilder. Ved å bruke Algodoo kan elevene ut fra gitte matematiske forutsetninger for bevegelse til en gjenstand undersøke hvilke størrelser som påvirker ulike bevegelser. I programmet ligger muligheter til å undersøke både matematiske begrep (integral, derivasjon) og fysiske størrelser.

 

Ved å utarbeid et sett med ferdige undersøkende oppgaver som kan nyttes i fagene matematikk og fysikk vil terskelen for å bruke programmet til selvstendig undersøkelse enn hva f.eks. ferdig utarbeidete simuleringer på viten.no og lokus.no gir mulighet for.

Høst 14:

-introdusere det litt i noen fysikk klasser for å få litt erfaring med å bruke program

  • Utvikle to til tre gode undersøkende simuleringer

 

Vår 14

  • Å utvikle noen nye basert på ideer fra elevene på fremtidskonferansen
  • Å bruke det i R1 i emnet parameterfremstilling der elevene får lage sine egne modeller ut fra simuleringene
  • Å ha brukt det så mye i en fysikk 1 klasse at en kan gi en oppgave i bruk og tolking av en praktisk situasjon til muntlig eksamen
  • Evaluere bruken og nytteverdien