«Blomstenes Vandring» - animasjon på iPad i estetiske fag

Bakgrunn og mål

Ved Nordahl Grieg vgs, avd Sykehusskolen i Ibsensgate har vi lenge hatt et fokus på praktisk-estetiske fag som keramikk og musikk. Vi ønsket derfor å ta dette med i det videre utviklingsarbeidet der det ble kjøpt inn iPad til lærere og et sett til å låne ut til elever. Vi ønsket også å kunne produsere bedre dokumentasjon av elevenes læring under det midlertidige oppholdet hos oss.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
iPadkafe 03.03.2014 01.12.2014
Samarbeid med LivLagaAnimasjon 20.10.2014 08.12.2014
Filming av læringsarbeid 03.11.2014 24.11.2014
Animasjonsarbeid ute 17.11.2014 05.12.2014
Musikkproduksjon 24.11.2014 09.12.2014

Erfaringer underveis

Dette har vært et samarbeidsprosjekt med LivLagaAnimasjon. Vi hadde ideen, de satte våre ideer ut i praksis. LivLaga hadde hovedansvaret for alt det praktiske arbeidet. Elevene ble engasjert i fotografering, modellering av blomster og bevegelse av blomster. Vi har gjort ulike erfaringer. Først av alt har vi lært mye teknisk om å spille inn video på iPad, hva slags utstyr og apper en trenger: stativ og holdere, ulike teknikker som time lapse og stop motion og redigering. Apper som Garageband, iMovie og iStopMotion ble kjøpt inn. I tillegg hadde vi god kompetanse på lydbearbeiding og musikkproduskjon i GaragebandMac som kom godt med i ferdigstillelsen av filmen. Noen av elevene hadde en utfordring ift å jobbe med den tidkrevende animasjonsprosessen, mens andre var aktive og kreative ift lydsporet.

Oppsummering og veien vidare

Vi lært å produsere nye og spennende elevprodukt som vil være verdifulle i vurderingsarbeidet og refleksjon rundt læreprosessene. Mest av alt har vi fått innblikk i hvordan man lager/produserer en animasjon. Vi har opplevd hvor tidkrevende dette arbeidet er. Det har vært vanskelig å engasjere våre elever i arbeidsprosessen. Det fungerte best med time lapse fotografering. Da arbeidet elevene praktisk og fokuserte på sin oppgave.

Når vi gjorde opptakene av blomstene i bevegelse, tok dette for lang tid. Elevene hadde ikke et klart bilde av hva det ferdige produktet skulle bli. Da de ikke hadde vært med på planleggingen av animasjonen. Årsaken til dette var at de enten ikke var innlagt, eller ikke var på skolen de aktuelle timene. Når vi skal lage en ny animasjon må denne være så kort at elevene har mulighet til å være med på hele prosessen.

iPadene gir eleven mulighet til å lage elevprodukt som tidligere ikke var mulig og som utvider allerede eksisterende læreprosesser og aktiviteter. Spennende og lærerikt å jobbe med de eksterne animatørene i Liv Laga Animasjon. Sluttproduktet kan dere se her: