Butikk- og praksislokaler - Service og samferdsel

Bakgrunn og mål

Vi ønsker å skaffe til veie øvingsarenaer hvor elever på Nordahl Grieg kan øve seg i praktiske situasjoner og med reelle produkter og tjenester. Det er også et underliggende mål å knytte kontakter til det lokale næringsliv.

Erfaringer underveis

Ønsker om lokaler og konkreter for å kunne gjennomføre praksisrettet undervisning med mest mulig autentiske oppgaver, er noe vi hadde diskutert på avdelingen over lengre tid. Gjennom å sette saken opp som et utviklingsprosjekt har vi funnet tid til å kunne gjøre noe med saken. Lokalene vil gi avdelingen en sterkere identitet, redusere forskjellene mellom skolelæring og opplæring ute i bedrift, samt å på noen måter kunne bidra til et styrket samarbeid med andre aktører i det lokale næringsliv.

Vi har brukt tid på å lage en produktspesifikasjon med utgangspunkt i hvordan lokalene skal kunne brukes tverrfaglig og av ulike fagretninger på skolen. Et paradoks i prosessen har vært om det vil være mulig å finne en løsning som både er mobil og fleksibel, men samtidig robust og slitesterk. Løsningen vi har skissert som følge av dette er todelt og består av en mobil (se bildet for prosjektet) og en permanent stasjon. I første innkjøpsfase prioriteres mobil enhet, da det er noen uklarheter om vi er tildelt et permanent område på skolen.

Oppsummering og veien vidare

To lærere fra avdelingen skal inspisere et tilbud fra Messekompaniet AS i uke 51. Dersom tilbudet passer til kravsspesifikasjonen, håper vi at første innkjøpsfase gjennomføres allerede før juleferien starter.