Diabetes i et bærekraftig perspektiv

Bakgrunn og mål

Økt kunnskap og bevissthet om diabetes og egne muligheter til å påvirke utviklingen videre. Egne valg og bidra med forskning på feltet framover

Aktiviteter i prosjektet

Erfaringer underveis

Gruppearbeid elever (12 timer) -evaluering: stort engasjement og interesse

Posters/stands

Emnet dekket naturfag, kjemi og matematikk

 

Ekstern foredragsholder (Yngvild Bjørlykkk fra Haukeland Sykehus)- vi ble oppdatert på de siste nyheter fra medisinsk forskning, som for eksempel stamcelleforskning/ individuelt tilpasset medisin

Fana Posten -journalist og fotograf var tilstede på siste dag (foredrag og stands) og intervjuet deltakere

 

Oppsummering og veien vidare

Prosjektet kan utvikles neste skoleår og gjerne utvides til å omfatte emner som kosthold og kardiosykdommer , fermentering (bioetanol produksjon som alternativ bærekraftig energikilde fra matrester).