Bygging av insektsfeller ved hjelp av 3 D printer

Bakgrunn og mål

Tverrfaglig utviklingsprosjekt – biologi og TOF

 Bygging av insektfeller ved hjelp av 3 D printer teknologi.

Dette er et utviklingsprosjekt mellom fagene TOF og biologi. Hensikten med prosjektet er å ha en tverrfaglig vinkling på et felles undervisningsopplegg . Tanken er at elever som velger biologi og TOF skal utarbeide feller for insekt fangst. Fellene skal deretter prøves ut med hensyn på fangst effektivitet og om det er statistisk signifikante forskjeller.  Det er ønskelig at elevene selv utarbeider forslag til hvordan dette kan gjøres i praksis. Den naturvitenskapelige arbeidsmetoden og hypotese testing kan da eksemplifisere og konkretiseres i løpet av skoleåret ved at fellene testes ut med jevne mellomrom i skolens nærmiljø. Hvilke feller fanger best? 

Prosjektet kan i tillegg til biologi og TOF og kobles til andre fag, for eksempel naturfag og matematikk.