Ferdighetsbeskrivelser i vurdering

Bakgrunn og mål

Prosjektets mål er å utvikle en felles ramme for underveisvurdering uten karakter med klare beskrivelser av hva eleven forventes å lære og hva eleven kan.

Beskrivelsene skal plasseres i en tidsakse for eleven hvor hvert kompetansemål deles inn i \\\»begynnernivå\\\», \\\»i utvikling til kompetent\\\» og \\\»kompetent til fremragende\\\». Dette er ment å gi en inndeling i progresjon og er ikke en taksonomisk inndeling for karaktersetting.

Beskrivelsene skal:

  • Gi informasjon om hva eleven kan og får til.
  • Være positivt formulert.
  • Synliggjøre en progresjon i arbeidet med å nå kompetansemålene.
  • Være et grunnlag for å definere læringsmål for hver enkelt aktivitet i faget.
  • Være konkrete uten å begrense elevens rom for kreativitet.
  • Brukes som grunnlag for skriftlig og muntlig vurdering uten karakter

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Fagdag på Voss 25.11.2014 25.11.2014
Fagdag Amalie Skram 06.02.2015 06.02.2015
Fagdag Amalie Skram 23.04.2015 23.04.2015
Fagdag Amalie Skram 29.05.2015 29.05.2015

Erfaringer underveis

Utvikling av beskrivelser må gjøres asynkront. Dette arbeidet handler om å finne en felles mal hvor hver enkelt faglærer plukker ut sitt fokus fra malen og legger sine gode erfaringer inn i malen.

Lærere som er vant til å vurdere med taksonomiske vurderingskriterier trenger mye tid til å venne seg til tidsaksetankegangen i beskrivelsene.

Oppsummering og veien vidare

Prosjektet har blitt pilotutprøvd i to klasser på studiespesialisering inneværende år. Utprøving i flere klasser og med flere lærere på Service og Samferdsel er planlagt for skoleåret 2015/-16.

Kjent teori på området må undersøkes nøyere og sammenlignes med erfaringer fra utprøvingen.