Bærekraftig folkehelse i et bærekraftig helsevesen

Bakgrunn og mål

Utdanningen innen Helse – og oppvekstfag skal bidra til å forankre verdier og prinsipper som ligger til grunn for bærekraftig utvikling. Utvikle holdninger, perspektiver og verdier som setter elevene i stand til å leve et bærekraftig liv. Gi elevene kompetanse til å kunne vurdere kunnskapene sine opp mot en verden i stadig utvikling og endring.

Aktiviteter i prosjektet

Erfaringer underveis

Arbeidet er en kontinuerlig prosess som gradvis blir integrert i undervisning i programfag på VG2 Helsefagarbeider

Oppsummering og veien vidare

Forståelse av læreplanmålene der bærekraft står sentralt, vil gjøre læringsarbeidet meningsfullt fordi elevene ser sitt arbeid som et viktig ledd når det gjelder  samfunnsøkonomi, miljøvern, forebyggende helse og god livskvalitet for den enkelte. God helse i befolkningen er viktig for bærekraftig samfunnsutvikling.