Forskerfrø

Aktiviteter i prosjektet

Erfaringer underveis

Sosial kompetanse Teknologi og forskning Entreprenørskap Vurdering Bærekraftig utvikling
Tverrfaglig samarbeid og ulike faggrupper 

Samarbeid skole og bedrift

Unge forskerspirer, HO og naturfagseksjon NGV 

Aktuelle samarbeids-

partnere:

HiB v/

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Bruke uteområdet til skolen og nærområde

Eksterne samarbeidspartnere

Forskningsbasert læring

Elever fra NGV og barnehagebarn

Dokumentasjon-Foto/film-Tekst

-Planlegge-gjennomføre-vurdere

Elevmedvirkning

Behov idag og i fremtiden

Miljø

Omfordeling av “godene”