International Student Leaders for the Future

Bakgrunn og mål

Gode verdier, handlekraft og engasjement er kjerneegenskaper for fremtidens bærekraftige lederskap. Gjennom deltagelse på den internasjonale konferansen \\\»Learning for Leadership in the Future\\\» ønsker Nordahl Grieg å gi elevene en mulighet til å utvikle personlige og organisatoriske egenskaper, og slik legge til rette for en aktiv deltagelse i et positivt skolemiljø og engasjement for utvikling i et globalt perspektiv.

Konferansen arrangeres ved Beauchamp College i Leicester, UK. Den avholdes i tidsrommet 29.9-03.10 2014.

Seks elever skal representere skolen og velges ved søknad og gruppeintervju.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
International Student Leader Conference 28.09.2014 04.10.2014
Søknadsfrist 18.08.2014 29.08.2014
Gruppeintervju 02.09.2014 02.09.2014
Preparation Think Tank 22.09.2014 26.09.2014
Skolestartkonferansen HFK 25.09.2014 26.09.2014

Erfaringer underveis

Basert på innsendte søknader og avholdte presentasjoner ble elevene kalt inn til gruppeintervju. Elevene ble intervjuet av avdelingsleder i grupper på 4. De spilte dialogspill og diskuterte fremlagte påstander innenfor tematikken lederskap. Det var fire personer tilstede for å vurdere kandidatene. To elever fra elevrådsstyret, elevinspektør og fagleder med ansvar for internasjonalisering.

Erfaringene med gruppeintervju av elever er positive. De taklet situasjonen godt og situasjonen opplevdes som utbytterik for elevene. Også de som ikke ble valgt av vurderingspanelet. Prosessen opplevdes som rettferdig og demokratisk.

De seks elevene som ble valgt som representanter for skolen skal nå, sammen med representanter fra skoleledelsen, utarbeide bidrag og samarbeide om forberedelsene til konferansen. Elevene representerer VG1 (4) og VG2(2). De er vil være med i Skolemiljøutvalget (SMU) og skal også bidra i elevrådsarbeid og arbeid med skolemiljøet for øvrig.