Videoressurser i historie- og norskfaget

Bakgrunn og mål

Historiefaget har dårlig tid. Stoffet som skal gjennomgås er enormt. Etter å ha undervist i historie noen år, har prosjektleder opplevd at elever får store kunnskapshull hvis de bare er borte en enkel økt. Vi har også liknende erfaringer fra norskfaget, hvor en enorm mengde fagstoff gjennomgås. Gjennom å lage undervisningsvideoer og samle dem i en ressursbank, har prosjektet som mål:

  • Å gjøre det enklere for elever å repetere til eksamen uten lærerassistanse
  • Å gjøre det enklere for elever å ta igjen det tapte om de skulle være borte en økt. Det er prosjektdeltakernes tro at det å se en video har betydelig lavere terskel enn å gjennomgå en powerpoint på egenhånd.
  • Å frigjøre tid i faget. Jo mindre forelesning på skolen, jo mer tid kan man få til oppgaveløsing og diskusjon i faget. En videoforelesning i lekse kan f. eks. muliggjøre dette.

Til videoredigeringsverktøy brukes Camtasia. Tanken er at videoer skal publiseres offentlig tilgjengelig på YouTube.

Kyrre Grevstad og Gaute Hauge jobber med historiefaget, mens Line Lisbeth Fjæreide leder an utviklingen av liknende videoer i norskfaget.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Opplæring i Camtasia 30.10.2014 30.10.2014
Opplæring i Camtasia økt 2 07.11.2014 07.11.2014

Erfaringer underveis

  • Camtasia tar ca. 2 timer å lære før man når et akseptabelt nivå og er klar til å lage egne videoer
  • Å finne tid til å produsere videoer i en ellers travel lærerhverdag er en utfordring. Aktiviteten krever grundig forberedelse og noen timer privatliv til innspilling.
  • En anbefaling til andre videoprodusenter vil være å spille inn så mye fagstoff som mulig mens man har fred og ro, uten å tenke mye på om alt er perfekt. Det er kun innspillingen som krever ro i omgivelsene. Evt. effekter kan legges til og fjerning av dødtid og pauser, etc. kan redigeres bort i ettertid mens andre er tilstede.

Oppsummering og veien vidare

Å lage en større ressursbank av videoer, da produksjonen kun står i en startfase.