Ipad i fremmedspråk

Bakgrunn og mål

På Nordahl Grieg prøver vi ut bruk av Ipad i frememdspråkene fransk, spansk, tysk og tegnspråk. Vi ønsker å se om bruk av Ipad kan ha en positiv innvirkning på produksjon av skriftlig og muntlig tekst, utvidelse av ordforrådet og motivasjon i fremmedspråkslæringen.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Prøve ut ulike apper i hvert språkfag 2014-05-11 2014-06-19
Bokprosjekt i fransk 2014-09-14 2014-10-10
Bokprosjekt i spansk 2014-11-02 2014-12-04

Erfaringer underveis

Erfaringer:
I første omgang har vi ikke funnet en god måte å kjøpe og distribuere betalings-apper til mange ipader, og bruker derfor foreløpig kun gratis-apper.
Våren 2014:
Vi begynte så smått med prosjektet sent i vår. Da hadde hvert fremmedspråk Ipadene en-to uker slik at alle skulle få prøve før sommerferien. Vi hadde da 50 ipader. I fransk prøvde vi ut ulike apper: Duolingo, Toontastic, Bitsboard. Her finner du nærmere beskrivelse av appene: https://docs.google.com/document/d/1Hibp8O8v1O1X-EuAvzAAZquhm7uh13Y2eevpoSQy8VM/edit?usp=sharing Denne siden blir oppdatert etter hvert som vi prøver ut nye apper.
Oppsummert: Elevene synes det var veldig gøy å jobbe med de ulike appene. De likte minst Toontastic, mye pga. for lite konkret instruksjon. De andre appene likte elevene godt.

Høsten 2014:
Dette skoleåret ønsker vi at hvert språkfag skal ha Ipadene i en lengre periode. Vi har nå fått flere ipader, ca 90 totalt. Først ut var to franskklasser med totalt 44 elever.
Fransk:
Elevene har nylig hatt om fransktalende land i Europa. De fikk i oppgave å skrive om en reise som en oppdiktet fransk person har gjort i ett av disse landene. De lagde teksten med bilder i appen Book Creator og leverte den inn i appen Showbie. Vi vurderte også arbeidet ved hjelp av appen Iannotate. Det er mulig å overføre arbeid direkte fra Showbie til Iannotate.

Vår umiddelbare erfaring er at elevene har et mye større fokus når de jobber med en ipad fordi de jobber i hele vinduet. De fleste elevene produserte mye tekst på denne oppgaven og de sier selv at det er svært motiverende å jobbe på denne måten.

Oppsummering og veien vidare

De andre fremmedspråkene skal prøve ut ipad fremover.