Bruk av IPAD i Kunst og håndverk

Bakgrunn og mål

Mål:

– oppsummering og bevisstgjøring av hele arbeidsprosessen.

– knytte kunst og håndverk tettere sammen med norskfaget.

– bruke digitale verktøy til å presentere/oppsummere.

Erfaringer underveis

Her er et eksempel på en av filmene: Husbygging

Oppsummering og veien vidare

Dette prosjektet ser vi på som en forsiktig begynnelse. Neste mål er å knytte musikkfaget tettere til prosjektet ved at elevene lager egen musikk i garageband eller lignende apper. Vi vil også bruke produktene elevene lager på sløyd til å produsere korte animasjonsfilmer.