Friluftsliv og naturopplevelser

Bakgrunn og mål

Klokkarlia har en utfordrende elevgruppe med sammensatte vansker og ulike behov. Det er derfor viktig at prosjektet blir tilrettelagt slik at elevene finner det gjennomførbart, lærerikt og samtidig opplever mestring.

Vi vet at god folkehelse er viktig i bærekraftig samfunnsutvikling. Mange av våre elever har store psykiske problemer som også påvirker deres fysiske helse. Derfor ønsker vi å kombinere naturopplevelser med kosthold og livsstil. Av erfaring vet vi at elevene ofte mangler slike opplevelser. Målsettingen er å gjøre dem bedre rustet til å møte utfordringer i hverdagen. Ved å gjøre dem bevisst på hvordan kosthold og livsstil kan påvirke deres helse kan dette prosjektet være et viktig bidrag til en positiv livsstilsendring for denne gruppen.