NGV i kjempeform

Bakgrunn og mål

Økt kunnskap om og  bevissthet rundt betydningen fysisk aktivitet og kosthold kan ha for fysisk og psykisk helse.

 

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Kostholdsplanleggeren utprøves 2015-01-18 2015-01-25
Kostholdsplanleggeren på Framtid 2015 2015-02-17 2015-02-19
Run Zombies Run på Framtid 2015 2015-02-17 2015-02-19
Helsefremmende hverdagsaktivitet. App 2015-02-17 2015-02-19

Erfaringer underveis

NGV i kjempeform er en paraplyorganisasjon for et mangeartet utvalg praktiske og pedagogiske helsefremmende aktiviteter ved skolen.

Fysisk aktivitet for lærere og elever:      

–        Catslide

–        Innebandy

–        Yoga

–        Sykkelklubb ( På tanke/prosjekteringstadiet)

–        Appbasert promotering av hverdagsaktivitet for hele NGV

 

Teoretisk: Kostholdsplanleggeren.no

 

HO Vg 1 samarbeider med Folkehelsesenteret (Nasjonalt kompetansesneter for mat helse og fysisk aktivitet) om utprøving av kostholdsplanleggeren med tilhørende elevoppgaver. Dette skal skje før Framtid 2015.

 

 

Framtid 2015: 3 workshops planlegges.

1. Kostholdsplanleggeren i samarbeid med FHS.

2.Zombies run. App som gjør løping til skrekkblandet endorfinfryd.

3.Promotering av hverdagsaktivitet med app som motivator og verktøy for systematisering av treningen.

Målet er at dette skal munne ut i en vårkampanje/konkurranse hvor aktiviteten registreres gruppevis i en app.

        

 

 

 

Oppsummering og veien vidare

Kostholdsplanleggeren er i bruk i undervisningen på HO og det merkes at de som var på den workshop\’en er en ressurs i sine klasser.

App som motivator for fysisk aktivitet planlegger vi å bruke i en aksjon/kampanje til høsten. Ansatte mot elever: Registrere flest mulig km i september.