En bærekraftig by? Et verdig liv?

Bakgrunn og mål

Høsten 2014 ble Nygårdsparken stengt.  Stedet ble omtalt som landets største “rusarena”. ”Borgerne” i Parken ble fordrevet til andre arenaer.

Elevene i to sosiologiklasser  har  fulgt noen av konsekvensene av stengingen. Vi har fulgt prosessen med et spenn av innfallsvinkler.  Med samfunnsvitenskaplig metode har situasjonenen blitt analysert.  Observajon ved byvandring, kontakt med sentrale aktører samt oppfølging av lokale medier har vært noen av aktivitetene. Vi  vurderer iverksatte tiltak, sammenligner med andre “russcener” (Zurich) og foreslår “nye” tiltak.