Framferd Finse

Framferd Finse

Tverrfaglig forskningsbasert undervisningsprosjekt på Finse. Naturfag, kroppsøving, matematikk, historie og programfag på MK. Samarbeid med forskningsstasjonen på Finse, UiO/UiB og Tobias Thorleifsson.

Nordahl Grieg Videregående skole

Omvendt undervisning i naturfag

Omvendt undervisning i naturfag

Prosjektet tar sikte på å opprette en helhetlig undervisningsplattform i naturfag med utgangspunkt i undervisningsnettstedet campus.inkrement.no. Videre å gjennomføre naturfagundervisning på 1HO i henhold til de pedagogiske retningslinjene for omvendt undervisning. Prosjektet skal evalueres og utvikles i samarbeid mellom elever og lærere.

Nordahl Grieg Videregående skole

Dataspill i klasserommet

Dataspill i klasserommet

Next Level er Nordahl Grieg sin satsning på dataspill i skolen. Prosjektet ønsker å tilrettelegge for spillaktivitet og dele kunnskap om hvordan spill kan brukes i ulike fag.

civilization, dataspill, delingskultur, kompetansesenter, læringsverktøy, motivasjon, the walking dead

Nordahl Grieg Videregående skole

Practice Marketing

Practice Marketing

Bedre læring og forståelse av strategisk markedsføring gjennom markedssimulering i spill

markedsføring, spill

Nordahl Grieg Videregående skole

Omvendt undervisning

Omvendt undervisning

Prosjektgruppen ønsker å utarbeide undervisningsopplegg basert på omvendt undervisning i økonomiske fag.

campus inkrement, omvendt undervising

Nordahl Grieg Videregående skole

iPad på seng

iPad på seng

Skolens avdeling ved Haukeland Sykehus har tatt i bruk iPad i undervisning på seng til elever som er innlagt ved sykehuset.

ipad

Nordahl Grieg Videregående skole