Bærekraftig skolehverdag

Bakgrunn og mål

Elevenes hverdag er travel. Derfor er det viktig å tenke gjennom hvordan en hverdag i videregående skole oppleves sett fra deres synsvinkel. Målsettingen er å utvikle delprosjekter som alle har det til felles at de skal gjøre hverdagen til elevene og lærerne bærekraftig på kort og lang sikt.

Målsettingen er å utvikle tiltak der moderne teknologi skal bidra til et mer bærekraftig liv, og en bærekraftig skolehverdag.

Aktiviteter i prosjektet