En bærekraftig skolehverdag

Bakgrunn og mål

Elevenes hverdag er travel. Derfor er det viktig å tenke gjennom hvordan en hverdag i videregående skole oppleves sett fra deres synsvinkel. Målsettingen er å utvikle delprosjekter som alle har det til felles at de skal gjøre hverdagen til elevene og lærerne bærekraftig på kort og lang sikt.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Nye kompetansemål i naturfag med vekt på bærekraftig utvikling 01.01.2015 19.06.2015
Nye kompetansemål i rettslære med vekt på bærekraftig utvikling 01.01.2015 19.06.2015
Nye kompetansemål i fysikk med vekt på bærekraftig utvikling 01.01.2015 19.06.2015