iPad for økt læring og mestring

Bakgrunn og mål

Ved tilrettelagt avdeling NGV er det 8 elever med svært ulike læringsmål. Elevene er fordelt mellom hverdagslivstrening og arbeidslivstrening. Felles for dem alle er at iPad har vist seg å være et svært motiverende verktøy i undervisningen.

Prosjektet vår er todelt. I hovedsak handler det om å tilpasse iPaden til hver enkelt elev slik at de lett kan finne igjen \»sine\» apper, og slik at personalet lett kan finne frem til undervisningsmateriellet som tilhører den enkelte.  En stor del av arbeidet vil være å finne frem til apper som passer den enkelte elev, og sytematisere dette på hver enkelt iPad. I tillegg ønsker vi å legge til rette for at iPad kan tjene som et hjelpemiddel i dagliglivet.  Her vil arbeidet bestå i å lære opp den enkelte elev i bruk av hjelpeverktøy som er tilgjengelig. (alt fra vekkerklokke til bussruter, høytlesningsverktøy, dagtavler. ..mulighetene er mange).

Hovedmålet er å gi elevene økt læringsutbytte og gode mestringsopplevelser.