Vurdering med iAnnotate

Bakgrunn og mål

Som norsklærer er rettebyrden stor. Vi ønsker derfor å effektivisere vurderingsarbeidet, samtidig som læringsutbyttet sikres.

Aktiviteter i prosjektet

Erfaringer underveis

Det tar litt tid å sette seg inn i programmet. Enkelte opplever at rettearbeidet har blitt mer motiverende, mens andre fortsatt er i utprøvingsfasen.