Prosedyrebøker Helsefagarbeider faget

Elevgruppa har utarbeid fleire prosedyrebøker i faget. Elevene synest denne læringsforma er kjekkere enn t.d. med MS Word. Blir dermed meir engasjert og motivert med å lage bøker. Enkelt brukergrensesnitt med BookCreator, der dwet er enkelt å legge inn video eller bilder. Bøkene vert meir «interaktive» enn tekstdokument på PC. Enkelte elever synest dei hugsar innehaldet i prosedyreboka bedre, etter å jobba med prosedyren i faget på ipad i forhold til PC.


 

Elevene brukte først GAFE Classroom for innlevering til faglærar. Det viste seg at tunge bøker med video vart vanskelegare å laste ned for faglærar. Har gått over til å bruke delt mapper med elevene på GAFE disk. Dette har vore betre spesielt for faglærar.


 

Det har vore noko utfordringer med nettverkstilkopling i samband med internett tilkopling, HFK Skole. Dersom ein er påkopla 2 dingser (PC og mobil), må ein slå av ein annan dings. Det tar ei stund å vente før ein får til å få Ipad på nett. Ipad fungerer bedre heime i eit privat nettverk fordi den ikkje blir «kasta ut» eller treng ny pålogging fleire gonger om dagen. Eit eige Ipadnettverk hadde vore ei føremon i samband med bruk av Ipad i undervisning.


 

Publisert 15. februar, 2016 av geihan

Legg igjen en kommentar