Ressursar

Publisert 23. juni, 2016 | Kurs i omvendt undervisning

Videoar:

Nettsider

Hefte

Omvendt undervisning av Anne Cathrine Gotaas (pedlex: 106,- per hefte)

Konkrete døme:

Språk

Realfag

Naturfag

Yrkesfag

Khan Academy på norsk

Skjema for eigenvurdering etter video

Facebooksider

Campus inkrement

Omvendt undervisning (#flipnor)

Forsking:
http://flippedlearning.org/domain/41