Chormebooks v2

Bakgrunn og mål

1. Omfang / avgrensing
Etter at HFK gikk over til en BYOD løsning har maskinparken ved skolen endret seg, og vi har knyttet bruken mer mot skyløsninger hvor operativsystem ikke er viktig.
En chromebook baserer seg på nettilgang og sky-tjeester. Dersom en chromebook viser seg å være et fullgodt alternativ kan vi tilby et rimelig alternativ til pc / mac. En chromeook har ingen bevegelige deler eller mulighet for å få virus eller lignende. Alt arbeid lagres i skyen og er tilgjengelig på alle enheter som har tilgang til internett.
Vi ønsker å prøve ut bruk av chomebook hos elever og lærerer. Vi ser for oss at et lite utvalg av elever låner en chromebook av skolen. På den måten vil ikke elver ha merkostnader av bruken, de vil også ha tilgang til pc dersom chrombook ikke viser seg å være tilstrekkelig.
Vi ønsker å se om chromebook kan være et fornuftig valg hos elever når de skal gå til anskaffelse av en BYOD .
Utprøving av chromebook blant elevene vil vi kanalisere gjennom superbruker-elevene våre.Superbruker-elevene våre som vi har i alle klasser er elever som interesserer seg for ny teknologi og dermed også en del av elevmassen vår som er i stand til å prøve ut chromebook i skolehværdagen. For at erfaringsutvekslingen skal fungere betre mellom elevene dette skoleåret så vil vi innføre Chromebook lunsj en eller to ganger i måneden.

2. Målsettingar (pedagogiske mål)
Blandt elevmassen på Olsvikåsen vgs har noen elever anskaffet seg chromebook som sin BYOD maskin. Etter dette har IKT-konsulent og E-pedagog prøvd ut chromebook i daglig bruk. Det viser seg å være et verktøy som kan brukes i mange sammenhenger på linje med en pc eller mac.

Det vi ser er at de elevene som har chromebook har lite problemer sammenlignet med elevene som har mac og windows maskiner. Noe av grunnen til dette er nok at de ikke får virus, malware og andre uønskede programmer installert på maskinen sin. HFK-Skole nettet fungerer fint på en chromebook, men det finnes noen utfordringer i en prøvesituasjon hvor internett blir sperret. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å finne alle fordeler og ulemper ved å bruke chromebook i klasserommet.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Chromelunsj en gang i måneden 01.10.2015 01.05.2016
Utlån av chromebook til superbrukere 01.10.2015 01.05.2016
Utlån av chromebook til ansatte 01.09.2015 01.06.2016