Elevsuperbruker

Bakgrunn og mål

Høsten 2012 startet vi opp med elevsuperbrukere på Olsvikåsen. Vi ønsket at elevene våre skulle bli flinkere til å bruke PC på en fornuftig måte i læringsarbeidet, slik at den i størst mulig grad er et nyttig verktøy, og i mindre grad en distraktør.

Elevene på skolen skal få opplæring i bruk av ulike digitale verktøy som skal styrke læringsarbeidet. Hver klasse skal ha 2 elevsuperbrukere som skal stå for opplæringen av sin klasse.

Opplæringen av superbrukere vil bli gitt av eKoordinator, superbrukere, fagledere og IKT-konsulent. Elevsuperbrukere skal være klassens ressursperson innen IKT og digitale verktøy.

De skal også være bindeleddet mellom elevene og IKT-gruppen ved skolen. De skal melde inn opplæringsbehov og evt. andre utfordringer fra elevene.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Kurs i OneNote 15.11.2012 15.11.2012
Kurs i generell PC-bruk 06.12.2012 06.12.2012
Kurs i samskriving 24.01.2013 24.01.2013
Kurs i Scrapbook 07.02.2013 07.02.2013
Kurs i digitale tankekart 04.04.2013 04.04.2013
Kurs 2 i digitale tankekart 02.05.2013 02.05.2013
Kickoff oppstart 03.10.2013 03.10.2013
Kurs i Skylagring 17.10.2013 17.10.2013
Kurs i Google kalender 14.11.2013 14.11.2013
Kurs i Google presentasjoner 05.12.2013 05.12.2013
Kurs i Google dokumenter 15.01.2014 15.01.2014
kurs i å t vare på PC/Mac 06.03.2014 06.03.2014
Kurs i digitale tnkekart 03.04.2014 03.04.2014
Kurs i lagring av nettsteder 08.05.2014 08.05.2014

Erfaringer underveis

Kursene for superbrukerne har hatt relativt godt oppmøte. Disse har blitt lagt til midttimen, der ingen ordinær undervisning foregår. Noen ganger har disse kollidert med elevrådsmøter. Dette betyr at superbrukerne bør være en annen enn den tillitsvalgte i klassen. Vi har prøvd å erstatte de superbrukerne som har hatt lavt frammøte, og noen grad har vi klart dette.

Elevsuperbrukerne har trengt hjelp til å avvikle kursene i klassene. Disse har blitt avholdt i klassens time påfølgende tirsdag etter samlingen for superbrukerne. Elevene har ønsket seg en ferdig presentasjon til når de selv skal holde kurs, og en momentliste for hva de skal gå gjennom. Det har de fått. De har også ønsket at kontaktlærer skal være til stede under kursene i klassen, slik at de slipper å ha ansvar for at elevene er til stede og følger med. Dette har blitt gjort.

Elevene har fått lønn for jobben de har gjort i form av en kinobillett og abonnement på Spotify for 1 mnd per kurs de har avholdt. De har også fått en sluttattest ved skoleslutt. Vi har krevd at de både deltar på samling OG avholder kurs for å få lønn. Vi har også servert pizza ved første oppstartsamling om høsten. Elevene opplever at innsatsen deres har blitt verdsatt gjennom disse incentivene.

Oppsummering og veien vidare

prosjektet er ikke avsluttet, og vil bli videreført for skoleåret 2014/2015.