Trygg På Data

Bakgrunn og mål

Det blir stadig mer kriminalitet på nettet og virusproblematikken har for alvor kommet til de videregående skolene. Store deler av ansatte og elever har ikke kompetansen som skal til for å kunne sikre seg selv på nett. Etter at vi fikk inn private elev PC-er på skolene ser vi nå en oppblomstring av virus, malware, trojanske hester og keyloggere. Det er ingen tvil om at dette sprer seg fra elevene til lærernes maskiner når de deler filer via skyen eller minnepenner. Så lenge vi ikke har noen kontroll på de private maskinene så må vi bruke de metodene vi kan for å sikre de ansatte sine maskiner og drive opplæring for hele skolen. HFK har nylig publisert en ny plan for informasjonstryggleik som gjelder fra 2015-2019. Der står det mye om hvem som har det overordnede ansvaret for utarbeidelse av rutiner osv. men lite om hvordan dette skal spres til ansatte og elever.
Vi ønsker å satse på opplæring av ansatte og elever slik at de kan møte den digitale fremtiden.

Målet med dette prosjektet er å øke den digitale kompetansen til både ansatte og elever v å gjennomføre kursing gjennom hele skoleåret. Kursene vil bli delt inn i flere moduler og inneholde både teori og praksis. Lengden på kursene vil variere avhengig av tema og antall deltakere.
Når det kommer til IT-sikkerhet så er det ikke mulig å løse alt med tekniske hjelpemidler, policyer og retningslinjer. Feilene skjer oftest mellom stolen og tastaturet og da er det opplæring av ansatte og elever som gjelder. Modul 1 og 2 er beregnet for alle ansatte. Deler av modul 1 samt 3 og 4 gjelder både for elever og ansatte.

Modul 1: Bruk av Epost og Internett
Modul 2: Kryptering og passordbeskyttelse av filer
Modul 3: Antivirus og malware
Modul 4: Trusler i dagens nettsamfunn

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Modul 1-4 for ansatte 01.10.2015 01.06.2016
Modul 3 og 4 for elevene 01.10.2015 01.10.2015