Om

Læring i Hordaland er ein delingsarena for pedagogisk utviklingsarbeid i vidaregåande opplæring i Hordaland. Nettstaden er eit samarbeid mellom dei vidaregåande skulene og opplæringsavdelinga.

Skulane kan setje i verk læringsprosjekt med fokus på betre undervisning og læring. Læringsprosjekt skal bidra til: 1) betre læring for eleven, og 2) kompetanseutvikling på fleire nivå i skulane.

Elev, lærar, skuleleiing, IKT-konsulent, bibliotekar og andre sentrale funksjonar er involvert i utviklingsarbeidet. Læringsprosjekt inngår i skulane si utviklingsplan – som ein del av skulen si overordna plan for skuleutvikling.

Skulane kan søkje opplæringsavdelinga om økonomisk og fagleg støtte til utvikling av læringsprosjekt.

Om du har problem med pålogging, manglar brukernavn eller passord, eller ønsker veiledning i bruk av nettsiden, ta kontakt med Opplæringsavdelinga v/ Svein Olav Norenes.

 

prosjektoversikt - wordle