Onenote klassenotatblokk og surface i undervisning

Bakgrunn og mål

Begge de to involverte lærerne har jobbet mye med digital matematikk tidligere og ser at vanlige datamaskiner med tastatur kan være en hindring for digital matematikkskriving. Å bruke onenote med kombinasjon av formeleditorer og håndskrift kan gjøre den digitale matematikken lettere tilgjengelig for flere lærere. Et av målene med å sette i gang dette prosjektet er å fremme samarbeid mellom små skoler, da de to involverte lærerne jobber på Austrheim vgs og Osterøy vgs.

Vi ønsker å prøve ut hvordan onenote klassenotatblokk i kombinasjon med trådløs oppkobling kan være med på erstatte og supplere tavle, presentasjoner og lærebøker slik at elever og lærere kan jobbe sammen på nye måter. Vi opplever at ikke alt lar seg skrive enkelt i formeleditor og ønsker å prøve ut hvordan en pc med skjerm man kan skrive på kan løse enkelte utfordringer både i klasserommet og i vurderingsarbeid. Dette skal kunne frigjøre tid slik at tiden i og utenfor klasserommet kan bruke smer effektivt i læringsstøttende arbeid.