Bruk av nettbrett

Bakgrunn og mål

Pedagogiske mål:

  • Enklere å arbeide med ungdomsbedriften utenfor klasserommet
  • Bedre samarbeid innad i ungdomsbedriften.
  • Mer kreativitet i ungdomsbedriften.
  • Bedre dokumentasjon av aktivitetene i ungdomsbedriftene.
  • Bedre utnyttelse av teknologi i ungdomsbedriftene.

Skolen ønsket å prøve ut Windows 8 brett fordi det lar seg enklere implementere sammen med annen teknologi/programvare som allerede brukes i klasserommet, samt at det innenfor HFK allerede er prøvd ut Ipad. I tillegg til å prøve ut funksjonalitetene til et nettbrett ønsket vi å se om et Windows brett lettere lar seg integrer enn en Ipad.

Os vgs kjøpte inn 5 nettbrett; Lenovo Thinkpad Tablet 2 med VGA-overgang, penn, «sleeve», tastatur og «docking».

Erfaringer underveis

Nettbrettene ble prøvd ut for ungdomsbedrifter i vg2 på service og Samferdsel. Nettbrettene førte på noen områder til en enklere drift av ungdomsbedriftene. Ved hjelp av nettbrett tok noen av ungdomsbedriftene i mot bestillinger m.m. på messene. Det var også enkelt å dokumentere driften ved hjelp av bilder, video m.m. Nettbrettene bidro i liten grad til økt engasjement, samarbeid og kreativitet.

Elevene tok bilder av kvitteringer og la de inn på OneNote. Noen brukte også nettbrettet til å ta bilder med. Det ble opprettet en notatblokk på OneNote for hver ungdomsbedrift. Det var elevene i ungdomsbedriften og lærerne som hadde tilgang til notatblokken til ungdomsbedriften.

Synkroniserer med OneNoten på PC’en. Elevene samlet alt som hadde med ungdomsbedriften å gjøre på OneNoten. På denne måten hadde alle alltid tilgang til alt. Elevene hadde automatisk backup på Skydrive (OneDrive). Lærerne kunne fortløpende se hvor langt elevene hadde kommet og gi elevene tilbakemeldinger underveis.

På nettbrettet brukte elevene pennen og krysset direkte på salgslisten på OneNote. Via synkronisering hadde alle elevene i bedriften og lærerne automatisk tilgang til salgslistene. Elevene slapp å ta vare på papirlister som de ellers måtte ha skrevet inn i ettertid.

Brettet har Wacom sin ledendee stylus digital penn teknologi, og pennen oppbevares i brettet.

Nettbrettet ble også brukt til å vise FB-sidene på messer. Facebooksiden ble brukt aktivt til markedsføring av bedriften, samt til å ta i mot bestillinger.

›Nettbrettene ble meldt ut av domenet for mer brukervennlighet i brettmodus.

Kompabilitet med Windows 8.1 ble undersøkt for å bedre navigeringen og brukeropplevelsen.

Tatatur: store taster, bra mellomrom, likevel smått (litt mer størrelse ville ha hjulpet), tastaturet tar svært liten plass på skrivebordet og er koplet via Bluetooth.

Dockingen forvandler nettbrettet til stasjonær PC, nettbrettet er alltid fulladet, enklere og frakte arbeid med docking hjem og på jobb.

Oppsummering og veien vidare

Fordeler med brettet som ble valgt:
liten, data i liten format, slitesterk, penn, kamera, mobilt nettverk og tastatur, kan meldes inn i Enterprise nettverk, kan installere vanlige PC programmer, kan brukes til arbeidsoppgaver med krav til PC, kan oppgraderes til Windows 8 Enterprise for Direct Connect og en får da hjemmekontor, fullversjon av Office tilgjengelig

Ulemper:
mindre brukervennlig enn iPad, tregere enn iPad og tekniske utfordringer, tømmer batteriet i standby over et par dager som en bærbar, knotete å oppfylle strenge passordkrav i brettmodus, ikke kapasitet til Internett streaming i HD kvalitet

Utfordringer med Windows 8:
rask på strømsparing, har to ulike brukergrensesnitt, lite tydelig på hensikten bak grensesnittet, vanskelig navigering, lite tydelig på skjulte funksjoner, enterprise sikkerhet lite brukervennlig i brettmodus, må leve med oppdateringer og vedlikehold en gang om måneden

De pedagogiske målene med prosjektet ble bare delvis nådd. Nettbrettene gjorde det enklere å arbeide med ungdomsbedrift uten for klasserommet. Spesielt tilgangen til en fullverdig PC med nett var nyttig på messene. Elevene kunne føre salgslister direkte på nettbrettet, noe som gjord at elevene ikke mistet listene sine og de slapp dobbelt arbeid. Det var også fint å få vist Facebooksiden sin når de var ute på messe. Noen brukte også brettet til å vise bilder fra aktiviteter i ungdomsbedriften. Men det var en del tekniske utfordringer med hensyn til pålogging, lading og batterikapasitet som gjorde det tungvindt å bruke brettet.

På forhånd hadde vi sett for oss at brettet skulle være aktivt i bruk i timene, og at det i arbeidet i ungdomsbedriftene skulle erstatte PC\\\’ene. Hver ungdomsbedrift skulle kun ha oppe gruppens ene nettbrett og ingen PC\\\’er skulle være oppe. Med dette ønsket vi å få bort en del distraksjoner med ikke relevant PC-bruk, samt at vi håpet det skulle føre til økt samarbeid i gruppen. Dette fungerte i liten grad. I klasserommet foretrakk elevene å bruke PC\\\’ene sine, og en fikk dermed ikke den ønskete gevinsten i klasserommet. Dette skyldes nok både at elevene foretrakk å jobbe på den enheten de var vant til å jobbe på, og at nettbrettet var treg i oppstart m.m.

Nettbrettets muligheter for å tegne, ta bilder og ta video med hadde vi håpet at skulle føre til økt kreativitet blant elevene. Vi hadde blant annet sett for oss at pennen skulle bli brukt aktivt i tegning av logo og at videofunksjonen hadde bidratt til at noen bedrifter ønsket å lage reklamefilm. Brettene ble i liten grad brukt kreativt. Elevene var mer tradisjonelle og mindre lysten på å prøve ut nye muligheter enn vi hadde trodd. Dette kan også ha sammenheng med at brettene grensesnitt ikke appellerte til elevene. I ettertid ser vi at vi som lærere i større grad burde ha gitt elevene konkrete instruksjoner og oppgaver knyttet til bruk av tegneverktøyet, videoredigering m.m.

Nettbrettene har ført til bedre dokumentasjon av aktiviteten i ungdomsbedriften. Det har blitt tatt bilder av aktiviteter og av kvitteringer. Men også på dette området kunne brettene blitt brukt i større omfang.

På slutten av prosjektperioden, hvor enkelte av brettene ikke fungerte av ulike grunner, tok vi også i bruk noen gamle iPad\\\’er som skolen har. Selv om dette var første generasjons iPad var de likevel mer populær blant elevene enn de nyinnkjøpte Windows nettbrettene. iPad\\\’ene har et grensesnitt og brukervennlighet som appellerer til elevene, i tillegg var de raskere å logge på og batteriet varte lengre.

Nettbrettene førte heller ikke til den begeistringen og motivasjonen vi hadde håpet på, og samtlige elever mente det hadde vært noe helt annet med iPad. Verken elever eller lærere hadde brukt pc-brett før, noe som førte til økte IKT-ferdigheter/kunnskaper hos både lærere og elever. På den måten ga bruk av PC-brettene en større merverdi i form av økte IKT-ferdigheter enn hva iPad ville ha gitt.

Nettbrett er et hensiktsmessig og godt verktøy for arbeidet i ungdomsbedrift. Men det nettbrettet som ble prøvd ut var for tregt og hadde for mange tekniske utfordringer til at det er ønskelig å gå videre med slike brett. Vår erfaring tilsier at iPad er et mer hensiktsmessig brett til vårt bruk i ungdomsbedrifter.

 

›