Omvendt undervisning i grammatikk

Bakgrunn og mål

Tanken var at elevane skulle kunne ha god tid til å gå gjennom grammatikkleksjonar dei sjøl hadde bruk for, dvs individuelt tilpassa.

Aktiviteter i prosjektet

Erfaringer underveis

Prosjektet utvikla seg frå å vera lærarstyrt til å bli elevstyrt. Første året laga lærar grammatikkvideoar og andre året var det elevane som laga dei gruppevis.

Oppsummering og veien vidare

Det viste seg at elevane var meir interessert i grammatikk når det var medelevane som var lærarane deirans. Videoane vart brukt. Lærar var veiledar undervegs og kontrollerte at grammatikken vart rett. Trur dette er rette vegen å gå.