Utvida klasseråd

Bakgrunn og mål

Bakgrunnen er resultata frå elevundersøkinga og diskusjon om korleis ein best kunne følgje opp desse. Målet er ei \»grøn\» elevundersøking.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Utvida klasseråd - vg1 21.10.2013 14.11.2013
Utvida klasseråd - vg2 18.11.2013 20.12.13
Tidlegare elevar fortel til vg3 26.11.2013 26.11.2013
Utvidar klasseråd - vg3 10.01.2014 04.02.2014

Erfaringer underveis

Alle elevane svara på eit skjema som var utarbeidd etter resultatet frå elevundersøkinga og for vg2 og vg3 var skjemaet tilpassa svara frå sist utvida klasseråd.

Opplegget med 1) individuelle svar 2) gruppearbeid og 3) framføring i plenum fungerte bra.

Det varierer mykje på kor konstuktive tilbakemeldingane til elevane er. Dei som har erfaring med dette (vg3) kjem med gode konstuktive tilbakemeldingar.

Det hadde og vore ønskjeleg med fleire tilbakemeldingar frå lærarane.

Utvida klasseråd er ei lokal oppfølging av dei sentrale og regionale undersøkingane og på denne måten tek ein elevar og lærarar på alvor.

Oppsummering og veien vidare

Eit nyttig tillegg til elevundersøkinga, undervisningsevalueringa, anonyme prøvar og fagsamtalar/halvårsvurderingar og sluttvurderingar.

Skulen har eit forum der reglar og idear for å nå felles mål vert drøfta og vedteke.