Bruk av wiki i vg2 norsk

Bakgrunn og mål

Ønskje om å oppretta ein delingsarena for norskfaglege emner i vg2

Erfaringer underveis

Mykje administrasjon. Brukarnamn, passord, oppdateringar og mykje organisering.

Arbeidet med wiki-en var vanskelegare å organisera enn ein trudde. Det var behov for fleire timar enn ein hadde berekna i utgangspunktet.

Både elevar og lærarar bør ha god datateknisk kunnskap. Det er ein fordel om nokre av elevane har arbeidd med wiki tidlegare.

Oppsummering og veien vidare

Erfaringsutveksling med andre var nyttig. Til dømes vart me gjort merksame på utfordringane med vurdering av elevane. Skal me prøva på dette fleire gonger, er det viktig å kjenna seg trygg på verktøya. Mykje av det me ville oppnå kan me få til gjennom It\’s learning, Facebook og bruk av \»sky-lagring\».