Fuktgjennomgang i tre

Fuktgjennomgang i tre

fuktgjennomgang i tre, værstasjon

Arna vidaregåande skole

Digital fototeknikk blomster

Digital fototeknikk blomster

Prosjekt som skal omfatte tverrfaglige aktiviteter mellom MK og biologi med hovedfokus på bruk av digitale kamerateknikker

Nordahl Grieg Videregående skole

Pulsklokke

Pulsklokke

Tiltak for å få ned andel elever som ikkje får vurdering i faget kroppsøving.

Austrheim vidaregåande skule

Linux to go

Linux to go

Skoleåret 2014-2015 testet vi Windows to go. Dette skoleåret skal vi bruke de samme minnepennene til Linux to go.

linux, minnepenn

Olsvikåsen videregående skole

Chormebooks v2

Chormebooks v2

Vi tar chromebook-bruken til et nytt nivå ved hjelp av GAFE. Det blir også chromebook-lunsj en gang i måneden for alle elever som har chromebook.

chromebook

Olsvikåsen videregående skole

Trygg På Data

Trygg På Data

Et opplæringsløp for ansatte og elever som har som mål å gjøre alle til trygge databrukere.

it-sikkerhet, kryptering, malware, passord, virus

Olsvikåsen videregående skole

Ipad i spesialundervisning

Ipad i spesialundervisning

Stord vidaregåande har 2 grupper ved arbeidslivstrening og 2 grupper ved kvardagslivstrening som er med på ipad prosjektet.

bilde, dokumentasjon, dropbox, lytte og tale. lese skrive. dropbox. airdrop. samarbeidsverktøy. erfaringsdeling., tekst

Stord vidaregåande skule

iPad kvardagsliv

iPad kvardagsliv

Læringsprosjekt i tilpassa opplæring/ spesialundervisning ved KVV.

Kvinnherad vidaregåande skule

Digital opplæringsbok – FIFF

Digital opplæringsbok – FIFF

Digital opplæringsbok for elever - FIFF

fiff opplæringsbok

Årstad videregående skole

Elevsuperbruker

Elevsuperbruker

Hver klasse skal ha 2 elevsuperbrukere som kurser klassen i bruk av digitale verktøy i læringsarbeidet. Disse skal også være ressurspersoner i klassene når elevene trenger IKT-hjelp. Les mer på olvianerne.net

Olsvikåsen videregående skole

Delingskultur gjennom digitale sosiale nettverk

Delingskultur gjennom digitale sosiale nettverk

Kunne bruke flere digitale hjelpemidler på en god og pedagogisk måte ift elevene våre.

Slåtthaug videregående skole

Opplæring i Mindjet

Opplæring i Mindjet

Læra bruk av tankekart på PC/Mac/nettbrett

Knarvik vidaregåande skule

International Student Leaders for the Future

International Student Leaders for the Future

\"I WANT THEM TO WANT TO CHANGE THE WORLD\" Utvikling av morgendagens ledere.

Nordahl Grieg Videregående skole

Tegnspråkpilot

Tegnspråkpilot

Tiltak for å styrke teiknspråk i grunnopplæringa – Pilotprosjekt. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å vurdere virkemidler som kan bidra til å fremme tilbudet innen tegnspråk i grunnopplæringen (grunn- og videregående skole). Ett av tiltakene i oppdragsbrevet var «Konkretisering og gjennomføring av pilotprosjekter for tegnspråk.» I samarbeid med Statped har Utdanningsdirektoratet laget overordnet rammeplan for pilotprosjektene til KD, med detaljert planarbeid for pilotprosjektene. I arbeidet med prosjektet har Statped samarbeidet med Norges Døveforbund, Språkrådet, og 4 pilotskoler. Nordahl Grieg vgs er pilotskole på videregående skolenivå. Prosjektperiode 1.1.14-1.6.15.

delingskultur, inkludering, tegnspråk

Nordahl Grieg Videregående skole

Onenote i undervisning

Onenote i undervisning

Forenkle kommunikasjon mellom lærer og elev. En strukturert læringsplattform som er lett tilgjengelig på flere enheter.

class notebook creator, forenkle kommunikasjon mellom lærer og elev, lett tilgjengelig, onenote i undervisning, samhandling

Askøy videregående skole

SKRIV – skriv.no

SKRIV – skriv.no

SKRIV har fokus på rammer og kontekst for utvikling av elevers skrivelyst og skriveferdigheter. Nettstedet www.skriv.no er et sentralt element i prosjektet.

skriv.no, skrivelyst, skriving, tekstar, ungdom

Læring i Hordaland

iPad i tilpassa opplæring

iPad i tilpassa opplæring

Korleis utnytte ipad i tilpassa undervisning med 4-gruppe.

Austrheim vidaregåande skule

Forskerfrø

Forskerfrø

Barn for ei bærekraftig utvikling

aktiv, barn, bærekraft, engasjert, framtid for alle, nysgjerrighet, teori i praksis

Nordahl Grieg Videregående skole

Ferdighetsbeskrivelser i vurdering

Ferdighetsbeskrivelser i vurdering

Utvikle og bruke ferdighetsbeskrivelser for konkrete vurderinger med fremovermelding.

underveisvurdering, vurdering for læring

Nordahl Grieg Videregående skole

Videoretting

Videoretting

Videoretting bruker et program som tar opp aktivitetene på en dataskjerm. Skjerm-og lyd opptak brukes for å gi tilbakemelding på elevtekster. Jeg bruker programmet Screencast-O-Matic som er gratis og kan lastes ned her. Jeg begynner med å skriver ned noen punkt som jeg har tenkt å gi tilbakemelding på (som kladd til meg selv). Jeg pleier også å utheve deler jeg har lyst å kommentere slik at jeg ikke glemmer noe. Jeg bruker automatiserte merknader eller makroer jeg har laget til å påpeke grammatiske feil i teksten. Makroene kan lastes ned her. Jeg vil gjerne presisere at jeg markerer ikke alle feilene. Jeg bruker også å spore endringer i word slik at det jeg skriver i elevteksten vises i en annen farge.

digitale tips, videoretting, vurdering

Sotra vidaregåande skule

CDORD ved KNV

cd-ord, eksamen, lytting, pc, prøver, skanning, skrivestøtte, tilpassa læring

Knarvik vidaregåande skule

En bærekraftig skolehverdag

En bærekraftig skolehverdag

EN BÆREKRAFTIG SKOLEHVERDAG er arbeidstittelen. Denne tittelen er felles for prosjektgruppen. Ulike delprosjekter er knyttet til prosjektet.

Nordahl Grieg Videregående skole

Visaualsisering av praktiske situasjoner

Visaualsisering av praktiske situasjoner

Å lage til undervisningsaktivteter som viser sammenheng mellom praktisk og modelerte situasjoner.

simulering, tverrfaglighet i realfag

Nordahl Grieg Videregående skole

iPad for økt læring og mestring

iPad for økt læring og mestring

iPad som verktøy i tilrettelagt undervisning, og som hjelpemiddel i hverdagen for den enkelte elev.

Nordahl Grieg Videregående skole

Bruk av IPAD i Kunst og håndverk

Bruk av IPAD i Kunst og håndverk

Elevene har et selvvalgt sløydprosjekt under oppholdet ved PBU - post 3. Materialene på sløyden er i hovedsak kapp og rester som blir gjenbrukt. Underveis tar de bilder med IPAD og til slutt lager de en IMovie der de muntlig og/eller skriftlig beskriver prosessen fra begynnelse til slutt.

arbeid på tvers av fag, bruk av ikt i alle fag.

Nordahl Grieg Videregående skole

Funksjonell bruk av iPad i undervisningen

Funksjonell bruk av iPad i undervisningen

SBL og barneklinikken jobber med funksjonell bruk av iPad i undervisningen. Vi vil tilrettelegge iPad på best mulig måte slik at den blir et funksjonelt hjelpemiddel i undervisningen med elevene. Ved å videreutvikle bruken av iPad vil vi følge den teknologiske utviklingen, effektivisere undervisningstiden, øke elevenes valgmuligheter i forhold til læringsstrategier, begrense de økonomiske utgiftene ved å utforske/videreutvikle allerede tilgjengelige IKT -læremidler og gi oss muligheter for rask tilpasning av undervisningen. Opprette samarbeid med andre sykehusskoler og deres erfaringer/bruk av iPad vil også være interessant å tilegne seg.

apper, differensiering, ipad, læringsstrategier, puffin, sykehusskolen, tilpasning, variasjon

Nordahl Grieg Videregående skole