Bruk av wiki i vg2 norsk

Bruk av wiki i vg2 norsk

Felles wiki/nettside for vg2 i norsk.

nettside, norsk, sjangrar, tekstar, web2, wiki

Øystese gymnas

iPad avdeling HO

iPad avdeling HO

Avdeling HO benytter Ipad i møtevirksomhet og til samarbeid.

ipad

Slåtthaug videregående skole

Ipadprosjektet

Ipadprosjektet

Ipad som læringsverktøy for elevar i tilrettelagt opplæring

Knarvik vidaregåande skule

Smartbok

Smartbok

Bruk av Smartbok på EL og TP. Alle elevar på Vg 1 EL nyttar Smartbok i eitt fag, mens berre nokre elevar på TP nyttar boka, men då i alle programfaga.

Knarvik vidaregåande skule

Tysk reiseblogg

Reiseblogg i Tysk. Fiktiv interrail-tur i Europa, lære om geografi i fem tyskspråklege land.

Fyllingsdalen videregående skole

FastStone Capture

Lage skjermvideo med FastStone Capture

Fyllingsdalen videregående skole

Bruk av nettbrett

Bruk av nettbrett

Bruk av nettbrett i ungdomsbedrifter

facebook, nettbrett, onenote

Os vidaregåande skule

Synspedagogisk prosjekt

Synspedagogisk prosjekt

Ipad i kvardagen for synshemma

Tertnes videregående skole

Lær der du er

Lær der du er

Prosjektet handlar om utnytte den digitale utviklinga til å skape fleire læringsarenaer. Særleg handlar prosjektet om bruk av skjermvideoar.

skjermvideoar, vurdering

Tertnes videregående skole

Utvida klasseråd

Utvida klasseråd

Alle elevar og lærarar på same trinn samlast og diskuterer lærings- og arbeidsmiljø og korleis det kan betrast.

demokrati, elevdemokrati, elevundersøking, klasseleiing, samarbeid

Øystese gymnas

Utplassering ADC College

Utplassering ADC College

inernasjonalisering, språk, utplassering

Fitjar vidaregåande skule

Didaktisk bruk av smartbok i undervisningen

Didaktisk bruk av smartbok i undervisningen

Bruk av smartbok og ipad i undervisning i programfagene på helsefagarbeiderutdanningen

ipad, smartbok, tilpassa læring

Lønborg videregående skole

Utvidet bruk av Smartboard

Utvidet bruk av Smartboard

Utvidet bruk av smartboard i undervisningen

Austrheim vidaregåande skule

Digital tavle – pedagogisk bruk av eBeam

Digital tavle – pedagogisk bruk av eBeam

Alle faglærarane skal ha prøvd å ta i bruk digitale tavle (ebeam) i minst eit undervisningsprosjekt i løpet av skuleåret.

Etne vidaregåande skule

Service og Samferdsel

Service og Samferdsel

Visualisering av undervisning i programfag i service og samferdsel

Tertnes videregående skole

iPad på seng

iPad på seng

Skolens avdeling ved Haukeland Sykehus har tatt i bruk iPad i undervisning på seng til elever som er innlagt ved sykehuset.

ipad

Nordahl Grieg Videregående skole

Omvendt undervisning og IKT

Omvendt undervisning og IKT

Ved bruk av læringsplattformen Adobe Connect vil en kunne drive omvendt undervisning.

Fana gymnas

Digitale verktøy i fag

Digitale verktøy i fag

Introduksjon til ulike nyttige IKT-verktøy. Prosjektet omfatter alle faggruppene ved skolen.

Fusa vidaregåande skule

Tett på

Tett på

Bruk av lærlinger som veiledere for elever i praksis i barnehager

lærlinger som veildere, praksis

Lønborg videregående skole

Aktive elevar i matematikk

Aktive elevar i matematikk

Ta i bruk omvendt undervising ved bruk av skjermvideoar som heimearbeid i matematikk. Å læra seg å laga videoar, leggja ut på nett og å leggja desse som del oppgåver i It\'s learning. Målet er at elevane skal vera meir aktive i faghet matematikk.

camtasia studio, matematikk, omvendt undervising, skjermvideo

Norheimsund vidaregåande skule

Windows 8-nettbrett trådlaust til prosjektor

Windows 8-nettbrett trådlaust til prosjektor

Lærarar brukar nettbrett med windows 8 i timane trådlaust på prosjektor

Etne vidaregåande skule

Prosjekt nettbrett kvardagslivtrening

Prosjekt nettbrett kvardagslivtrening

Pedagogisk bruk av nettbrett til psykisk utviklingshemma elevar

Rogne vidaregåande skule

Digital grunnkompetanse Vg1

Digital grunnkompetanse Vg1

Gjennomføring av datakurs for Vg1 elevar

Voss vidaregåande skule

Valg av programfag – nettsted laget av og for elever

Nettsted laget av og for elever til hjelp når de skal velge programfag på Vg2 og Vg3.

Olsvikåsen videregående skole