TM Master

Vi brukar TM Master til å gi elevane ei innføring i bruk av elektronisk vedlikehaldsprogram. Dette ser ut til å gi elevane god innsikt i bruk av systemet. Vi skal innføre ein enkel versjon av systemet om bord i vårt opplæringsfartøy.

Rubbestadnes vidaregåande skule