TM Master

Bakgrunn og mål

I samband med installasjon, innstilling, overvaking og feilsøking av maskiner og utstyr, vert digitalt utstyr brukt som verktøy.

Elevane på Vg2 Maritime fag skal kunna bruka digitale verktøy ved planlegging, drift og operasjon, dokumentasjon og kommunikasjon.