SKRIV – skriv.no

Bakgrunn og mål

SKRIV handler om å stimulere ungdoms skrivelyst og bruk av skriving som redskap for personlig utvikling. Konseptet går ut på skape gode rammer for skriving. Først av alt skal det føles trygt å uttrykke seg skriftlig i alle aktiviter i SKRIV. Det skal være lett å skrive i SKRIV – det skal skapes rom for deling av tekst og samhandling rundt tekst. Ungdom kan dele både påbegynte og ferdige tekster, med andre i SKRIV eller med omverdenen. Det vil skje i ulike rom (virtuelle og fysiske) og i ulike kontekster og settinger.

http://www.skriv.no

 

Erfaringer underveis

Skriv 1, Skriv 2, Skriv 3…. Første fase av SKRIV (Skriv 1) ble gjennomført skoleåret 2010/11 på til sammen ti videregående skoler i Hordaland. Opplegget bestod av en inspirasjonstime med John Olav Nilsen, Lars Vaular og Janne Nerheim fra BTbatt, etterfulgt av en workshop der elevenes egne tekster ble lest og kommentert av artistene. Konsert med Lars Vaular avsluttet dagen. På forhånd var det laget en nettside med oppgaver i tekst, lyd og bilde. Målet var fokus på skriving utenfor det vanlige skriveformatet, og å løfte skrivingen som aktivitet, blant annet gjennom å vise at artister som skriver på norsk, også deler skriveerfaringene sine. Tilbakemeldingene på SKRIV 1 var meget gode.

Andre fase av SKRIV (Skriv 2) ble etablert som et nytt prosjekt, med fokus på å gjøre det positive i SKRIV 1 tilgjengelig for flere og på nye arenaer. www.skriv.no ble etablert og testet ut skoleåret 2011/12. Nettstedet består av en forside/blogg, en oppgaveside med fokus på egen skriving og 5-minutteren – en liten applikasjon (program) som gir brukerne mulighet til å skrive fritt i 5-minutter. I tillegg har nettstedet en “Min side” som inneholder statistikk og oversikt over egne tekster og 5-minuttere.

Tre lærere i de videregående skolene har vært med å utvikle skriv.no, med en oppgavebank på 40 oppgaver. Bloggdelen var ment å variere mellom elevtekster og tekster fra et knippe kjente skribenter. Elevene har tilbakemeldt at de liker å lese bloggen, men legger sjelden igjen kommentarer i feltet under. Slik sett er bloggdelen en enveis-tekst og elevenes aktivitet er knapt synlig. Bloggdelen har vært tenkt som inspirasjon til skriving, men mangler dynamikken som kunne gjort dette til en reell møteplass for skrivende ungdom.

5-minutteren har fungert godt og elever og lærere har gitt gode tilbakemeldinger. Elevene  og lærerne har likt å kunne skrive helt fritt og  uten å tenke . Dette fungerer som en god og  annerledes igangsetter for skriving.

Skoleåret 2012/13 ble det bestemt å føre inn et hovedelement fra skriv 1: skriveverksted.

Erfaringene så langt tydet på at nettportalen og fysiske skriveverksteder ville styrke hverandre gjensidig. Våren 2013 ble de første verkstedene avviklet. 2-dagers skrivecamp for ungdom 14-18, arrangert en helg før påske, hadde stort oppmøte og gode evalueringer fra deltakere, kursholdere og ansvarlige på arenaen, Litteraturhuset. 2 skriveverksted for skoler (á 4 time) ble arrangert samme sted. Erfaringene herfra er også gode og svært nyttige for videreutvikling av konseptet SKRIV.

Konseptet SKRIV består i fase III av to deler: 1) skriv.no – et nettsted med funksjonalitet for deling og samhalding rundt tekstproduksjon, og 2) SKRIV-nettverket som utgjør en struktur og en organisering av ressurspersoner, bidragsytere og brukere av nettstedet skriv.no.

Oppsummering og veien vidare

Skriv ønsker å invitere inn ekstern ekspertise i form av tilknytning mot fagmiljø som er opptatt av skriving som redskap for personlig utvikling og læring. Delprosjekter i SKRIV for å støtte noen grupper unge kan være et eksempel. Et annet kan være skriving i  fag i skolen.