Min aktivitet

Min aktivitet

Eleven skal kunne gi innsikt i egen aktivitet som han/hun ellers ikke får vist i kroppsøvingen gjennom bruk av digitale hjelpemidler.

bruk av digitale hjelpemidler, kroppsøving, vurdering på elevens premisser

Slåtthaug videregående skole

Utforskeren

Utforskeren

Filmprosjekt for VG2 i faget samfunnsfag med utgangspunkt i hovedområdet Utforskeren.

film. prosjekt. fordypning.

Slåtthaug videregående skole

Delingskultur gjennom digitale sosiale nettverk

Delingskultur gjennom digitale sosiale nettverk

Kunne bruke flere digitale hjelpemidler på en god og pedagogisk måte ift elevene våre.

Slåtthaug videregående skole

Avdeling DH IPAD

Utvikle kompetansen på avdelingen. Bruke Ipad til samarbeid og dokumentasjon på avdelingen.

Slåtthaug videregående skole

iPad avdeling HO

iPad avdeling HO

Avdeling HO benytter Ipad i møtevirksomhet og til samarbeid.

ipad

Slåtthaug videregående skole