Avdeling DH IPAD

Bakgrunn og mål

Hovedmål

alle lærerne skal bli aktive ipad brukere

Delmål 

  1. kunne bruke ipad og veilede elever i bruk av ipad
  2. å kunne bruke Ipad i kreative prosesser gjennom apper
  3. å kunne dokumentere og presentere ved hjelp av Ipad

 

Aktiviteter i prosjektet

Erfaringer underveis

 

Øke kompetansen på nettbrett. Slik at avdelingen at kan være i forkant av utviklingen. Det er ett fantastisk redskap i forhold til  kreative prosesser. Entreprenørskap blir satsingsområdet vårt neste år og kreative prosesser er viktig der. Der er viktig å lære hvilke apper som er relevante for våre fag. Hvordan kan vi bruke nettbrett. Hvordan kan nettbrett tilføre noe positivt for våre fag.