iPad avdeling HO

Bakgrunn og mål

Mål: 
Lære å bruke Ipad som verktøy i møte med elever og kolleger.

Delmål 1: Kunne bruke Ipad, og veilede elever i bruk av Ipad.
Delmål 2: Utforske ulike apper til bruk i undervisning og samarbeid på avdelingen.
Delmål 3: Bruke Ipad til dokumentere ved praksisbesøk i faget PFO.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Opprette prosjektet 04.06.2014 04.06.2014
Utpakking og oppstart av maskinvare 06.06.2014 06.06.2014
Delekafe - utveksle erfaringer
Delekafe - alle presenterer en app

Erfaringer underveis

Bakgrunn: 
Videreutvikle IKT kompetansen blant lærerne på HO – avdelingen.