Min aktivitet

Bakgrunn og mål

Bakgrunn for prosjektet var at lærerne i kroppsøving ønsket å få innsikt i hva elevene gjorde av aktiviteter utenom kroppsøvingstimene på skolen. På denne måten kan man få et bedre grunnlag for å si noe om elevens fysiske kapasitet og preferanser. Vi så for oss at bruk av film og redigeringsprogrammer (iMovie, Moviemaker, etc.) ville være et godt verktøy for å synliggjøre dette.

Målet var å få mer kunnskap om elevens aktivitet utenom skoletiden og da også et bedre utgangspunkt for å se og vurdere ferdigheter som ikke vises like godt  i undervisningen.
Prosjektet bidrar til stor grad av relasjonsbygging og bruk av digital kompetanse.
Vi fikk i stor grad bruk for egne digitale verktøy og egen kompetanse i redigeringsprogrammer på flere plattformer (Pc/Mac).

Aktiviteter i prosjektet

Erfaringer underveis

Prosjektet ble presentert som en mulighet til å vise hva som motiverte eleven til aktivitet. De fikk lov til å være i grupper mellom 1-3.pers per gruppe. Elevene fikk også klare og konkrete beskjeder om hva som skulle være med i oppgaven og at de skulle ta seg flid med å redigere oppgaven som en \\\»reklamefilm\\\» om hva de drev med og hvorfor de drev med dette.

Erfaringer underveis var at elevene trengte mye repetisjon og veiledning i hvordan å presentere. Det var få som slet med å bruke digitale film og redigerings verktøy, men der måtte også noe veiledning til.
Det var varierende kvalitet på innleveringene, men noen av elevene fikk virkelig mulighet til å vise hva de kunne innen film og regi. For ikke å nevne hvilket innsyn vi fikk i elevenes aktivitetsnivå utenom skoletid.

Oppsummering og veien vidare

Under arbeid