Delingskultur gjennom digitale sosiale nettverk

Bakgrunn og mål

Et av målene var å få lærerne mer bevisste på de mulighetene som ligger i samskrivingsplattformer og skylagring. Vi har brukt fellestiden 9 ganger i løpet av skoleåret til workshops, pluss egne IKT dager. I tillegg har vi vært rundt på alle avdelingene i avdelingsmøtetiden til de enkelte programområdene. Skolen har også brukt ePedagogene som eksterne kursholdere i Smartboard, OneNote og IL. har vært meget nyttig og inspirerende.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Workshop 2013-11-18 2013-11-18
Workshop 2013-10-25 2013-10-25

Erfaringer underveis

Alle ansatte ønsker å bli bedre i digitale pedagogiske verktøy, men vil ikke bruke tid på verktøyene utenom de små kursene vi tilbyr. Gjennom mange år med opplæring vet vi at det er først når kurset er ferdig og egeninnsatsen starter, det skjer noe med læringskurven.